Vår historie

Firma A-Merking AS ble etablert 3. mars 2003 og har frem til i dag økt til en omsetning på
tett opp til 30 mil. NOK og har i 2022 en fast arbeidsstab på 15 ansatte.
Vi har avdeling i Trondheim.

Firmaet A-Merking AS er 100% eid av Ze Bra Holding AS

Vi har spesialisert oss igjennom 20 års periode på oppmerking av horisontale flater, men det
har etter hvert blitt mange leveringer av skilt og markering for vertikale flater også.
Samtidig har vi blitt en betydelig aktør med hensyn til vare leveranser til små og store
bedrifter i det norske marked.
Blant våre største vareleveranser kan nevnes levering av merkemaling til samtlige av Avinor
sine 43 flyplasser i Norge eller flere kilometer med gule sikkerhetslinjer på jernbaneverkets
stasjoner i hele Norge.
I vår spede begynnelse spesialiserte vi oss på legging av prefabrikkert termoplast.
Vår fokus på legging av prefabrikkert termoplast er unik i det norske markedet. Vi har siden
oppstart påtatt oss en rekke oppdrag som krever så vel kunnskap som spesialutføring.

Det er mange firmaer i Norge som har lang erfaring i legging av termoplast for vei, men
legging av prefabrikkert termoplast i store mengder er ukjent for noen av disse firmaene. Det
er her vårt firma har sin unike kunnskap både som importør og som et utførende firma.

Innen legging av prefabrikkert termoplast har vi utført spesialoppdrag for Jernbaneverket i
forbindelse med strakstiltak på nordlandsbanen, sikkerhetslinjer og taktile plater for Oslo
Sporveier, spesialmerking av rømningsveier i t-bane tunneler i Oslo, og montering av
ledelinjer for blinde og svaksynte på flere steder.
Vi har i tillegg merket opp en rekke skoler og barnehager med utsmykking av lekeplasser og
skolegårder. En av våre store prosjekt var merking av kontrastmerking av trappenes for
Jernbaneverket i stor Oslo. Det ble i dette prosjektet lagt nesten 2000meter med prefabrikkert
termoplast med en spesiell løsning for sklisikkerhet. Her var vi i samarbeid med
Jernbaneverket og kom frem til en optimal løsning for dem som kunde og for publikum som
skulle benytte arealene.
Vi har også vært med å designe en rekke spesialmerkinger som for eksempel parkering på
Ålesund sykehus eller sektormerker på norske jernbanestasjoner..
Et annet eksempel er parkeringshuset P10 på Oslo hovedflyplass hvor vi fikk designet og lagt
egen merking som var tilpasset kunden ønsker. Dette er for øvrig det hittil største
parkeringshuset som er lagt i Europa med prefabrikkert termoplast.

A-Merking AS har eneagentur på AirMark som er et spesialprodukt for merking på flyplasser.
Les mer om dette produktet på vår web side.

I vår produktportefølje har vi siden 2004 også levert ledelinjer for blinde og svaksynte.
A-Merking AS gjennomførte og monterte i 2011 det største ledelinje prosjektet som hittil er
levert i Norge. For Jernbaneverket og Romm eiendom, monterte vi over 43.000 lede
elementer på Oslo sentralbanestasjon.
Vi er også leverandør av taktile kart og skilt for blinde og svaksynte og har opparbeidet en
relativt stor kunnskap innen dette feltet.

Vårt nyeste og mest ekspanderende marked er oppmerking av røde sykkelfelt. Vi legger og

monterer både de røde feltene og den nødvendige vegmerkingen.

Vårt siste prosjekt var på 10.000m²