Universell utforming

Universell Utforming er helhetstenking:

Universell Utforming handler om at produkter, byggverk, kommunikasjonsmidler og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes brukervennlige og inkluderende.
Målet er å skape tilgjengelighet for alle i så stor utstrekning som mulig.

Vi må kunne kartlegge behovet for tilpasninger i ute- og innerom for ulike brukergrupper med hensyn til flere typer funksjonshemminger.

Som en del av vårt systemsalg leverer vi taktile kart og skilt, sammen med ledelinjer inne- og utendørs. Vi gjør også kontrastmerking i mange former.

 
 
Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191