Universell utforming er helhetstenking:

Universell utforming handler om at produkter, byggverk, kommunikasjonsmidler og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes brukervennlige og inkluderende.

Målet er å skape tilgjengelighet for alle i så stor utstrekning som mulig.

Vi må kunne kartlegge behovet for tilpasninger i ute- og innerom for ulike brukergrupper med hensyn til flere typer funksjonshemminger.

Som en del av vårt systemsalg leverer vi taktile kart og skilt, sammen med ledelinjer inne- og utendørs. Vi gjør også kontrastmerking i mange former.

Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
previous arrow
next arrow
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
Back Camera
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
previous arrow
next arrow

Kontakt oss, slik at vi kan finne frem til rett kvalitet på oppmerkingen dere ønsker.