Universell utforming

Universell utforming er helhetstenking:

Universell utforming handler om at produkter, byggverk, kommunikasjonsmidler og uteområder som
er i alminnelig bruk skal utformes brukervennlige og inkluderende.

Målet er å skape tilgjengelighet for alle i så stor utstrekning som mulig.

Vi må kunne kartlegge behovet for tilpasninger i ute- og innerom for ulike brukergrupper med
hensyn til flere typer funksjonshemminger.

Som en del av vårt systemsalg leverer vi taktile kart og skilt, sammen med ledelinjer inne- og
utendørs. Vi gjør også kontrastmerking i mange former.