Sikkerhet og varsling, produkter og tjenester

A-Merking kan tilby en rekke gode og riktige produkter for sikkerhet og varslig for industri, offentlige rom som f.eks sykehus, i trafikkbildet og andre aktuelle steder.

Vi tilbyr materiell for arbeidsvarsling etter dagens normer.

Våre produkter og tjenester dekker også andre typer varslig og sikkerhet som:

- fartsdempende tiltak
- sikkerhetssoner for kollektivtrafikk
- varslingsmerking i boligområder
- varselmerking på sykehus
- andre tiltak som ved oppmerking eller varsling bedrer sikkerheten

 
 
Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191