Lang holdbarhet, meget god kvalitet.

Flytende termoplast håndlagt med skope (utlegger) er den mest kjente
måten å legge termoplast på asfalt.

Vi benytter en «gryte» til å varme/smelte termoplasten for å kunne legge
den ut i flytende form.

Skopelagt termoplast egner seg meget godt til legging av gangfelt og
parkeringsplasser og er lønnsomt grunnet sin lange levetid. Dette er
det riktige produktet hvor det er stor trafikktetthet.

Ta gjerne kontakt for pristilbud.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow

Kontakt oss, slik at vi kan finne frem til rett kvalitet på oppmerkingen dere ønsker.