Et sykkelfelt er et eget felt for syklende i trafikken.

Dette er adskilt fra kjørebanen for andre motoriserte kjøretøy.

Det er ikke lov å sykle begge veier i et sykkelfelt, med mindre det er merket med en gul skille linje i midten av sykkelfeltet.

I noen av de norske «sykkelbyer» har man valgt å farge sykkelfeltene røde for oppmerksomhetens skyld.

De røde feltene skal være med på å gi en økt følelse av trygghet og attraktivitet for syklister.

Våre produkter er holdbare og gir en god friksjon i all slags type vær, men selvfølgelig ikke når det legger seg is.

Både kommuner og Statens vegvesen forsøker seg fram med ulike løsninger for rødt dekke: rød asfalt, rød maling, rødt plastdekke eller en kombinasjon av både rød maling og rød asfalt. Hva man velger, er styrt av både pris, beliggenhet og forventet varighet.

Vi kan merke opp sykkelfelt med egnede produkter, men anbefaler at det benyttes andre produkter enn vanlig veimerkemaling.

Parkveien
previous arrow
next arrow
Parkveien
previous arrow
next arrow

Kontakt oss, slik at vi kan finne frem til rett kvalitet på oppmerkingen dere ønsker.