Kontrastmerking er merking av for eksempel nivåforskjeller, forskjellige installasjoner, manøvreringspaneler eller lignende ved hjelp av farge og materiale.

Merking av trappeneser er et godt eksempel på nyttig kontrastmerking for alle! Dette kan gjøres på ulike måter, med alternative materialer sett i forhold til omgivelsenes krav.

En bryggekant kan være svært farlig for svaksynte og andre dersom den ikke er forsvarlig merket. A-Merking har løsningen for å merke både kanten og tilliggende omgivelser.

Parkeringshus har ofte søyler som med fordel kan kontrastmerkes for å unngå skader både på biler og bygg – her har vi gode produkter å tilby.

Glassdører, trappegelendere og heisdører er andre steder som vi kan kontrastmerke etter behov. Merkebehovene er mange – vi finner løsningen.

Sikkerhetsmerking på perrong for tog, trikk og bane gjør kollektivtrafikken mer tilgjengelig for flere mennesker. Våre produkter har høy synbarhet, veldig god varighet og finnes i mange varianter.

Merking av robot baner på Nye Ahus universitetssykehus i Akershus har automatisk transport av klær og mat o.l. Roboter utfører frakt av f.eks rent sengetøy fra vaskeriet og opp til de forskjellige avdelinger. Robotene følger sine faste baner i korridorer som deles med ansatte som går eller benytter sparkesykkel. Det ble stilt krav om at gangveiene skulle merkes med gangsymbol og fareskilt, i tillegg til gule varsellinjer med teksten «automatisk transport» i flere hundre meters lengde. Underlaget er epoxy og det ble fremmet et krav om at all merking måtte være slitesterkt, sklisikret og har en overflate som ikke påvirker robotenes elektroniske styresystem. De gule linjene skulle være permanente og derfor spesialmaling. Etter en del forsøk kom vi frem til den optimale løsningen, med valg av folie og teknikk. På malingsiden har vi benyttet en spesialmaling som binder seg med det eksisterende epoxy belegget.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Kontakt oss, slik at vi kan finne frem til rett kvalitet på oppmerkingen dere ønsker.