Skilting

A-Merking AS leverer skilt fra en rekke anerkjente produsenter.

Skilt kan deles i flere kategorier:

  • Trafikkskilt
  • Skilt for private veger eller plasser.
  • Innendørsskilt og systemer for informasjon til ansatte og besøkende
  • Utendørsskilt som gir informasjon til brukere av et område, både offentlige og private områder
  • Tekniske skilt, som informerer om nødstopp, tekniske spesifikasjoner, gjennomstrømning etc
  • Tekniske tablåer for styremekanismer, trafostasjoner og andre installasjoner med behov for, eller krav til merking

Vi leverer skilt til offentlig og privat vei.

Oppsett av trafikkskilt på offentlige veier må godkjennes av kommunen for kommunal veg, og Statens vegvesen for fylkesveger og riksveger.

Vi leverer fundamenter og festemateriell til skilting, og kan være behjelpelig med oppsetting av skiltene ved behov.

Vi leverer også tekniske skilt og tekniske tablåtavler på forespørsel.