Trafikkskilt

Vi leverer skilt til offentlig og privat vei.

Oppsett av trafikkskilt på offentlige veier, må godkjennes av kommunen for kommunal veg og Statens vegvesen for fylkesveger og riksveger.

Vi leverer fundamenter og festemateriell og er behjelpelig med oppsetting av skiltene.

 
 
Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191