Innendørsskilt

I de fleste miljøer hvor publikum eller ansatte ferdes, hvor informasjon er nødvendig.

Påbud, farer, rømmningsveier og annet, hvor det opplyses om på en enkel og forståelig måte.

Vi leverer alle typer skilt. På vårt web handelssystem vil du finne skilt under følgende kategorier:

  • Advarsel skilt
  • Brann skilt
  • Forbud skilt
  • Påbud skilt
  • Service skilt
  • Sikkerhet skilt
  • Varsel skilt
  • IMS, international maritime signs
 
 
Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191