HÝyskolen i Oslo

  Vi har merket opp skolens områder med piktogrammer. Piktogrammen angir i tillegg til ordinær skilting de forskjellige fasiliteter som finnes på Høgskolen i Oslo og Kjeller.

Noen av piktogrammene er rene dekorasjoner, men som også kan benyttes som stor skala spill.

Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191