Havnepromenaden

Vårt største prosjekt i 2015 som er utført med prefabrikert termoplast.

Se gjerne brosjyre "Havnepromenaden" under "DOKUMENTASJON" og "Brosjyrer"

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling
med frigjøring av tidligere havnearealer og
transportområder til nye formål. På bakgrunn av dette
vedtok Oslo bystyre i 2008 Fjordbyplanen.
Et av de bærende elementene i Fjordbyen skal være en
bred havnepromenade langs hele fjordbyen.
Det har inntil i dag vært mulig å gå korte turer langs
vannet på ulike delstrekninger, men det har vært
vanskelig å finne en sammenhengende rute mellom
disse.
HAVNEPROMENADEN handler om
å etablere midlertidige fysiske tiltak
som synliggjør, leder og viser vei
og informerer om hovedstadens
sjøfront. De midlertidige tiltakene
skal være med på å gjøre
Havnepromenaden tilgjengelig i en
tidlig etableringsfase.
Siden 2010 har en tverretatlig arbeidsgruppe bestående
av Oslo Havn KF, Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
Kulturetaten, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten
og Bymiljøetaten, arbeidet med å koordinere og
tilrettelegge for etablering av Havnepromenaden.
I 2014 vant GRID design, Bjørbekk&Lindheim, MMW
og Halogen konkurransen om prosjektledelsen og
koordineringsansvaret for en totalleveranse som
omfatter planlegging, prosjektering, produksjon,
levering og utplassering av ovennevnte tiltak.
Gruppens arbeid er et prosjekt om byutvikling og
identitet uttrykt gjennom arkitektur, landskapsgrep,
grafisk design og tegneserien om Krüger og Krogh.
Med fokus på sjøfronten slik den fremsto på 1960-tallet
viser prosjektet hvilke enorme endringer havna, byen
og samfunnet har vært gjennom.
I tillegg peker prosjektet fremover og viser noe av
utviklingen vi fremdeles står ovenfor i dette 9km lange
området.
HAVNEPROMENADEN åpnet 14. Juni 2015.

Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191