Termoplast veg og parkering

Lang holdbarhet, meget god kvalitet.


Flytende termoplast håndlagt med skope (utlegger).

Dette er den mest kjente måten å legge termoplast på.

Her benytter vi en gryte til å varme/smelte termoplasten for å kunne legge den ut i flytende form. Til utlegging brukes skoper (utlegger), som er former med forskjellig bredde.

Skopelagt termoplast egner seg meget godt til legging av gangfelt og parkeringsplasser og er mer økonomisk lønnsomt grunnet sin lange levetid. Dette er samme materiale som benyttes av til gangfelt på offentlige veger. Dette er det riktige produktet for parkeringsplasser med stor trafikk. 

Ta gjerne kontakt for pristilbud.

 
 
Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191