Veier

A-Merking leverer det meste innen vegmerking.
Enten det gjelder midlertidig eller permanent oppmerking.

Vi har ikke ekstrudere, noe som gjør at vi ikke påtar oss oppmerking av langsgående vegmerking over lange strekk.

Det vi er best på er de mindre oppgaver, som vegkryss, rundkjøringer og fotgjengeroverganger samt reparasjon av eksisterende merking.

Vi har samarbeid med de fleste entreprenører i Norge.
Vi tar selvfølgelig på oss oppdrag for alle som har et behov for oppmerking.

 
 

Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191