Kollektivtrafikk

Varsellinje for tog, t-bane og trikk.

A-Merking leverer for Jernbaneverket sikkerhets-/innformasjons oppmerking til samtlige
stasjonsplatformer i Sør-Norge.

Alle stasjonsplatformer skal etter EU`s direktiv, merkes med gul langsgående varsellinje.
Materialvalg kan variere. Best egnet er veiverkemaling og prefabrikert termoplast.

Samme standard brukes ved trikk/t-bane stasjoner.

A-Merking leverer også sikkerhetsoppmerking til bussentraler-/lommer på østlandet.
For bussterminaler og ordinære busslommer tilbyr vi oppmerking etter dagens normer, symboler i termoplast.

Vi leverer også universell utforming ved taktil merking på bakken/gulv og ved taktile skilt og kart.

 
 

Industrivegen 74, 2072 Dal    -   Tlf. 63 97 39 20  -  E-post: post@a-merking.no  -   Org.nr.  985 460 191