Bedriften

A-Merking AS

63 97 39 20

Mobil: 95 40 39 20

E-post: post@a-merking.no

Faktura: faktura@a-merking.no

Besøksadresse:

Industrivegen 74, 2072 Dal

www.a-merking.no

Org. nr. NO985460191MVA

A-Merking avd. Trondheim

47 67 27 90

Avdelingsleder: ea@a-merking.no

E-post: post@a-merking.no

Faktura: faktura@a-merking.no

Besøksadresse:

Terminalen 7, 7080 Heimdal

www.a-merking.no

 

ISO-sertifisert

ISO 9001-sertifisering

er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet gjennom kartlegging, måling, analyse og forbedring.

ISO 14001-sertifisering

er et bevis på at vi jobber aktivt med å redusere vår belastning på miljøet. Dette omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging.

ISO 45001-sertifisering

er et bevis på at vi jobber aktivt med å sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge og redusere sykdom og skade.