Universell Utforming er helhetstenking:

Universell Utforming handler om at produkter, byggverk, kommunikasjonsmidler og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes brukervennlige og inkluderende.

Målet er å skape tilgjengelighet for alle i så stor utstrekning som mulig.

Vi må kunne kartlegge behovet for tilpasninger i ute- og innerom for ulike brukergrupper med hensyn til flere typer funksjonshemminger.

Som en del av vårt systemsalg leverer vi taktile kart og skilt, sammen med ledelinjer inne- og utendørs. Vi gjør også kontrastmerking i mange former.

1
2
3
4
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
previous arrow
next arrow

Kontakt oss, slik at vi kan finne frem til rett kvalitet på oppmerkingen dere ønsker.