Hjertesone er et trafikksikkerhetstiltak som realiseres med midler fra regjeringen.

Prosjektet har vært utredet i lang tid og er innført på en rekke skoler, slik forklarer Oslo Kommune «Hjertesone» på sine nettside:

Målet med hjertesonen er å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. I hjertesonen skal barna oppleve at det er trygt å gå eller sykle til og fra skolen og fritidsaktiviteter i skolens nærområde.

En hjertesone påvirker også nabolaget i form av et trafikksikkert lokalmiljø, ved at antallet ulykker og nestenulykker reduseres, og et lavere utslipp fra biltrafikk rundt skolen.

Dette er en hjertesone

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører.

Hjertesonen er et geografisk avgrenset område som er formet som et hjerte.

Skolen velger selv hvordan hjertesonen utformes rundt sin skole ut i fra sin skoles beliggenhet og utfordringer.

Vi i A-Merking AS har materiellet som skal til for å merke hjertesone, enten som horisontale skilt på stolpe eller vegg, men også som bakkemonterte skilt.

Send oss gjerne en forespørsel.

20190902_113001
20190902_114927
Hjertesone
previous arrow
next arrow
20190902_113001
20190902_114927
Hjertesone
previous arrow
next arrow

Kontakt oss, slik at vi kan finne frem til rett kvalitet på oppmerkingen dere ønsker.