Sikkerhetsoppmerking Freia

Gangsoner for ansatte og besøkende, samt varsel merker for å unngå klem farer.