ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven ble vedtatt for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre «aktsomhetsvurderinger», hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og
leverandørkjede skal kartlegges.

Ze Bra etiske retningslinjer beskriver hvordan vi forventer at våre medarbeidere skal opptre.

Målet med disse retningslinjene er å skape felles holdninger til hvordan alle medarbeidere ansatt hos oss skal utøve sine yrkesroller. Innen rammen av det vi kan påvirke, vil vi strebe etter å sikre at våre leverandører, underentreprenører, samarbeidspartnere og andre partnere respekterer og etterlever de samme prinsippene vi selv ønsker å følge.

Dersom du har spørsmål som omhandler dette, vennligst send mail til post@a-merking.no